צילום פרויקטים בתחומי התעשיה, הנדסה אזרחית ופיתוח סביבתי, בניה ותשתיות    

   תעשיות מתקדמות, קירות תומחים ואקוסטים

                       צילום טכני l צילומי רוחב אלכסוניים l צילום פרספקטיבה